Sport w świetle wyzwań współczesności

Sekcja ekspercka

Artykuły ekspertów zajmujących się analizą sportu pod kątem prawno-ekonomicznym oraz socjologicznym

Sekcja studencka

Publikacje przygotowane przez studentów podlegające akceptacji przez ekspertów

Popularyzacja

Popularyzacja dorobku naukowców zajmujących się analizą sportu pod kątem prawno-ekonomicznym oraz socjologicznym

Aktualności

Aktualności związane z prawem sportowym oraz socjologią i ekonomią w sporcie

Sport w świetle wyzwań współczesności

Projekt „Sport w świetle wyzwań współczesności”  popularyzuję naukę związaną ze sportem. Ma na celu realizację głównych założeń programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”. Projekt realizowany jest poprzez:

Patroni

Projekt „Sport w świetle wyzwań współczesności”
finansowany jest w ramach umowy SONP/SP/546996/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

O projekcie

Projekt „Sport w świetle wyzwań współczesności”  popularyzuję naukę związaną ze sportem. Ma na celu realizację głównych założeń programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”

Strony

Kontakt

naukawsporcie@gmail.com

Wojciech Kiełbasiński – wojciech.kielbasinski@gmail.com 
Bartłomiej Rosiak – bartlomiej.rosiak@gmail.com
Michał Leciak – leciak@umk.pl