kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Email

naukawsporcie@gmail.com

Telefon

+48661359483

Media społecznościowe

@projektsportowy

r.pr dr Michał Leciak

r.pr Bartłomiej Rosiak

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej zatrudniony m.in. w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Zakładzie Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum UMK w Toruniu. Ukończył aplikację sędziowską, od 2008 r. radca prawny. Członek Panelu Dyscyplinarnego przy Polskiej Agencji Antydopingowej, ekspert Rady Europy w ramach programu Keep crime out of sport, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Autor i współautor ok. 160 publikacji naukowych.

Radca prawny, Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej ukończył studia prawnicze w tej samej jednostce. Od początku studiów zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. Jest jednym z założycieli Koła Naukowego Prawa Sportowego „Lex Sportiva”, którego był wieloletnim prezesem. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajduje się prawo sportowe. Jest autorem wielu artykułów naukowych z tego obszaru. Ukończył FIFA/CIES Programme in Sports Management.

 

Radca prawny, absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor wielu artykułów dotyczących prawa sportowego, współautor monografii naukowej, pt.: „Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie – aktualne problemy prawne” oraz współredaktor monografii naukowej, pt.: „Aspekty finansowe, prawne i organizacyjne sportu akademickiego”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w toruńskich kancelariach, podczas odbywanych praktyk w czasie studiów oraz pracy w czasie jednocześnie odbywanej aplikacji radcowskiej. Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej działalności oraz współpracując z innymi kancelariami. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Spółek Handlowych na Uniwersytecie Warszawskim. W lipcu 2021 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych. Od stycznia 2019 roku Przewodniczący Rady Fundacji Scientia Thorunensia w Toruniu.

Projekt „Sport w świetle wyzwań współczesności”
finansowany jest w ramach umowy SONP/SP/546996/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

O projekcie

Projekt „Sport w świetle wyzwań współczesności”  popularyzuję naukę związaną ze sportem. Ma na celu realizację głównych założeń programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”

Strony

Kontakt

naukawsporcie@gmail.com

Wojciech Kiełbasiński – wojciech.kielbasinski@gmail.com 
Bartłomiej Rosiak – bartlomiej.rosiak@gmail.com
Michał Leciak – leciak@umk.pl