Sport w świetle wyzwań współczesności

O projekcie

„Sport w świetle wyzwań współczesności” to projekt mający na celu popularyzację nauki. W jego ramach podejmowane są działania, które pozwolą na popularyzację osiągnięć naukowych, pracy naukowców a także badań naukowych odnoszących się do sfery sportu. Jednocześnie przewidziane zostało zorganizowanie przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej. Projekt przyczyni się także do promocji sportu wśród społeczności akademickiej.

Projekt „Sport w świetle wyzwań współczesności”
finansowany jest w ramach umowy SONP/SP/546996/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

O projekcie

Projekt „Sport w świetle wyzwań współczesności”  popularyzuję naukę związaną ze sportem. Ma na celu realizację głównych założeń programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”

Strony

Kontakt

naukawsporcie@gmail.com

Wojciech Kiełbasiński – wojciech.kielbasinski@gmail.com 
Bartłomiej Rosiak – bartlomiej.rosiak@gmail.com
Michał Leciak – leciak@umk.pl