Sekcja studencka

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi artykułami:

 Ewolucja Prawa Sportowego – Mateusz Przybycin   

 Duch sportu w świetle wyzwań nowoczesnych technologii dopingowych – Marta Kubacka

Boisko sportowe a zakłócanie korzystania z nieruchomości sąsiednich. Rozważania dotyczące immisji na podstawie orzecznictwa. – Mateusz Kosztyła

Prawo osób transpłciowych i osób z zaburzeniami rozwoju płci do udziału w zawodach sportowych a uczciwa rywalizacja sportowa – Weronika Wysocka

Czy „Strategia zrównoważonego rozwoju piłki nożnej w Polsce na lata 2023-2027” pozwoli Polskiemu Związkowi Piłki stać się liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej polskiego sportu? – Rafał Kaszubski

“Sport w świetle wyzwań współczesności” – Aleksandra Kuchta

Pandemia COVID -19, czyli współczesne wyzwanie, z jakim zmierzył się sport – Weronika Dubowska

Projekt „Sport w świetle wyzwań współczesności”
finansowany jest w ramach umowy SONP/SP/546996/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

O projekcie

Projekt „Sport w świetle wyzwań współczesności”  popularyzuję naukę związaną ze sportem. Ma na celu realizację głównych założeń programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”

Strony

Kontakt

naukawsporcie@gmail.com

Wojciech Kiełbasiński – wojciech.kielbasinski@gmail.com 
Bartłomiej Rosiak – bartlomiej.rosiak@gmail.com
Michał Leciak – leciak@umk.pl