Powołanie grupy roboczej do spraw agentów piłkarskich

Wejście w życie regulacji FIFA, które nazwane zostały “FIFA Football Agent Regulations” (dalej jako: FFAR) skutkowało powołaniem w dniu 6 lutego 2023 roku grupy roboczej ds. agentów piłkarskich, która będzie…

Możliwość komentowania Powołanie grupy roboczej do spraw agentów piłkarskich została wyłączona