Powołanie grupy roboczej do spraw agentów piłkarskich

Wejście w życie regulacji FIFA, które nazwane zostały “FIFA Football Agent Regulations” (dalej jako: FFAR) skutkowało powołaniem w dniu 6 lutego 2023 roku grupy roboczej ds. agentów piłkarskich, która będzie działać jako stały organ konsultacyjny w odniesieniu do agentów piłkarskich. Jednym z zadań nowego organu będzie również praktyczne wdrażanie nowych ram działania, jak również ewentualne przyszłe poprawki lub zmiany FFAR.

Po złożeniu propozycji, członkami Grupy Roboczej ds. Agentów Piłkarskich (Football Agent Working Group) reprezentującymi organizacje agentów i innych interesariuszy piłkarskich wyznaczonych przez FIFA zostało 18 agentów oraz działaczy piłkarskich z całego świata.

Powołanie grupy roboczej jest kluczową inicjatywą, która umożliwi nam kontynuowanie konstruktywnego dialogu z organizacjami agentów na całym świecie w sprawie wdrożenia nowych ram i ewentualnych zmian w przyszłości. Zgodnie z szeroko zakrojonym procesem konsultacji, który został wdrożony w ostatnich latach, FIFA pozostaje zaangażowana w otwartą wymianę w ramach nowych ram regulacyjnych – powiedział dyrektor ds. prawnych i zgodności FIFA, Emilio García Silvero.

Po wejściu w życie FFAR FIFA otrzymała już 2249 wniosków o licencję. Liczba aplikacji w podziale na konfederacje piłkarskie, na ten moment, rozkłada się następująco: UEFA: 57% wniosków, CAF: 12% wniosków, Concacaf: 12% aplikacji, CONMEBOL: 10% aplikacji, AFC: 8% aplikacji, OFC: 1% aplikacji. Zakłada się, że liczba ta będzie znacząco wzrastać.

Jeśli chodzi o kandydatów kwalifikujących się do egzaminu FIFA Football Agent, będą oni mogli przystąpić do tego egzaminu w dniach 19 kwietnia i 20 września bieżącego roku.

Regulacje FFAR wprowadzają podstawowe międzynarodowe standardy usług dla agentów piłkarskich i ich klientów, w tym ograniczenie wielokrotnej reprezentacji w celu m.in. uniknięcia konfliktów interesów oraz wprowadzenie limitu opłat dla agentów piłkarskich, w celu wzmocnienia stabilności umów, promowania solidarności, ochrony integralności systemu transferów i osiągnięcia większej przejrzystości finansowej. Obowiązek korzystania wyłącznie z licencjonowanych agentów piłkarskich zostanie wprowadzony 1 października 2023 r.

r.pr. Bartłomiej Rosiak

źródło: fifa.com