Kontrolerzy antydopingowi pod szczególną ochroną

Praktyka dowodzi, że niejednokrotnie w pracy kontrolerów antydopingowych podczas pełnienia ich obowiązków zdarzają się ataki nie tylko o charakterze werbalnym (np. znieważenia), ale także mające postać przemocy fizycznej. Mając to…

Możliwość komentowania Kontrolerzy antydopingowi pod szczególną ochroną została wyłączona
Ticket scalping w sporcie

Ticket scalping stał się powszechnie używanym zwrotem, początkowo w krajach anglojęzycznych, na określenie zachowania sprawcy, który nabywa bilety w celu odsprzedaży z zyskiem. Z czasem pojawiły się pojęcia mu pokrewne, np. ticket resale, ticket…

Możliwość komentowania Ticket scalping w sporcie została wyłączona
Związki sportowe w Polsce

Związki sportowe w Polsce funkcjonują – w myśl art. 6 ust. 2 ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie (dalej: u.s.)- jako osoby prawne działające w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. Zasady ich…

Możliwość komentowania Związki sportowe w Polsce została wyłączona
Polskie Związki Sportowe jako szczególna forma prowadzenia i organizowania współzawodnictwa sportowego

Podstawy prawne powoływania i funkcjonowania polskich związków sportowych przewidują przepisy ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie (art. 7–15 u.s.), a w sprawach w niej nieuregulowanych regulacje utawy z 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Związek taki…

Możliwość komentowania Polskie Związki Sportowe jako szczególna forma prowadzenia i organizowania współzawodnictwa sportowego została wyłączona
Zakaz klubowy – na straży bezpieczeństwa imprez sportowych

Doświadczenia brytyjskie w zakresie zwalczania przestępczości stadionowej, których efektem są rozliczne rozwiązania prawne, na których wzoruje się wielu ustawodawców krajowych (np. The Football (Disorder) Act 2000), stały się również inspiracją…

Możliwość komentowania Zakaz klubowy – na straży bezpieczeństwa imprez sportowych została wyłączona
PKOl na straży ruchu olimpijskiego w Polsce

Naczelną organizacją ruchu olimpijskiego w Polsce stanowi Polski Komitet Olimpijski. Został on powołany już w 1919 r. w Krakowie. Obecnie siedzibą Komitetu jest Warszawa. Wśród przepisów ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie…

Możliwość komentowania PKOl na straży ruchu olimpijskiego w Polsce została wyłączona
MKOl – rola i znaczenie we współczesnym sporcie

Rola Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego jako naczelnego podmiotu ruchu olimpijskiego jest trudna do przecenienia. Jest on jednocześnie ważnym „graczem” na arenie międzynarodowej polityki. Funkcjonuje jako międzynarodowa organizacja pozarządowa podlegająca prawu szwajcarskiemu.…

Możliwość komentowania MKOl – rola i znaczenie we współczesnym sporcie została wyłączona
Kluby sportowe w Polsce – regulacja prawna

Jedną z podstawowych form prowadzenia działalności sportowej w Polsce stanowi klub sportowy. Wynika to bezpośrednio z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (dalej:…

Możliwość komentowania Kluby sportowe w Polsce – regulacja prawna została wyłączona
O Igrzyskach Olimpijskich słów kilka….

Za ponad pół roku czeka nas ponownie „festiwal” sportowych emocji związanych z organizacją i przebiegiem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w lipcu 2024 r. Niemal każdy zapewne wie, że Igrzyska Olimpijskie…

Możliwość komentowania O Igrzyskach Olimpijskich słów kilka…. została wyłączona
Zakaz zagraniczny jako forma reakcji na przestępczość stadionową

Wśród licznych środków reakcji prawnej na przestępczość stadionową ustawodawca krajowy przewidział, wzorem rozwiązań zagranicznych (np. angielskich), tzw. zakaz zagraniczny. Stanowi on szczególną formę zakazu stadionowego, który może być nakładany przez…

Możliwość komentowania Zakaz zagraniczny jako forma reakcji na przestępczość stadionową została wyłączona