Dyskryminacja grup kibicowskich na przykładzie Wisły Kraków

Początek sierpnia bieżącego roku przyniósł światu kibicowskiemu tragiczne wieści. W Radłowie (powiat tarnowski) podczas organizowanego meczu przez sympatyków klubu piłkarskiego Unii Tarnów wraz z zaprzyjaźnionymi z nimi kibicami Wisły Kraków, pojawili się kibice Zagłębia Sosnowiec oraz kibice BKS Stal Bielsko – Biała.  Między uczestnikami tego zdarzenia doszło do bójki wskutek której śmierć poniósł 40 letni mężczyzna z Bielska – Białej. Pomimo tego, że do dnia dzisiejszego nie mamy oficjalnych informacji co było przyczyną jego śmierci w przestrzeni medialnej pojawiają się hipotezy o tym, iż przyczyną śmierci było najprawdopodobniej niewłaściwe użycie środków pirotechnicznych. „Wiele wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku w wyniku nieostrożnego użycia środków pirotechnicznych przez pokrzywdzonego” – informację te niedługo po zdarzeniu przekazała rzeczniczka prasowa małopolskiej policji Katarzyna Cisło. Aktualnie przedmiotową sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, która do tej pory zatrzymała i postawiła zarzuty 16 osobom, mieszkańcom Bielska Białej oraz Andrychowa.

Konsekwencje powyższego zdarzenia aktualnie ponosi klub sportowy Wisła Kraków S.A. Od tragicznego dnia sympatycy Wisły Kraków nie są wpuszczani na stadiony drużyn, z którymi mierzy się Wisła Kraków w meczach o mistrzostwo 1 ligi, jak również w rozgrywkach pucharowych. Argumentacja władz powyższych klubów opiera się na tym, iż kibice Wisły Kraków brali udział w tragicznym w skutkach incydencie w Radłowie. Czy przedmiotowa izolacja kibiców jednej grupy ma swoje uzasadnienie faktyczne oraz prawne?

W tym miejscu należy wskazać, iż polski ustawodawca w katalogu środków karnych umieścił zakaz wstępu na imprezę masową w przestrzeni publicznej, celem zapewnienia bezpieczeństwa organizowanej imprezy masowej (tzw. zakaz stadionowy). Przedmiotowy środek karny może zostać nałożony na sprawcę przestępstwa lub wykroczenia. Dodatkowo zgodnie z art. 14 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, organizator takiej imprezy ma możliwość stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez organizatora meczu piłki nożnej, nakładany przez tego organizatora na osobę, która dopuściła się naruszenia regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej. Brak jest tym samym możliwości nakładania przez kogokolwiek „zakazu stadionowego” lub „zakazu klubowego” w stosunku do grupy osób o podobnych, lecz nieokreślonych bliżej cechach, do osoby sprawcy.  Ustawodawca stworzył regulacje, które jasno wskazują, iż jakikolwiek zakaz wydawany jest na rzecz konkretnej osoby, a nie grupy osób, które wywodzą się np. z podobnego kibicowskiego środowiska.

Należy również zastanowić się czy powyższe działanie nie stoi w sprzeczności z art. 32 Konstytucji RP, który to artykuł wprost wskazuje, iż wszyscy są wobec prawa równi, mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, a także nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Aktualnie jesteśmy świadkami dyskryminacji kibiców klubu sportowego Wisła Kraków S.A. z uwagi na fakt, że grupa osób brała udział w tragicznym w skutkach incydencie przy czym podkreślenia wymaga fakt, iż żaden z kibiców Wisły Kraków do dnia dzisiejszego nie ma postawionych zarzutów w tej sprawie.

Do dzisiaj organizator rozgrywek, czyli Polski Związek Piłki Nożnej nie zajął stanowiska w niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę natomiast wszystkie okoliczności zarówno faktyczne oraz prawne jego interwencja w tym przedmiocie wydaje się być nieunikniona.

r.pr. Wojciech Kućmaja