LALIGA złożyła skargę do Komisji Europejskiej w sprawie mechanizmów finansowania PSG

LALIGA uważa, że dotacje otrzymywane przez PSG z Kataru zakłócają rynek i naruszają rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie subsydiów zagranicznych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny zaczęto stosować od dnia 12 lipca 2023 r.

Jak wskazuje się w tym akcie prawnym – celem rozporządzenia jest przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez ustanowienie zharmonizowanych ram eliminowania zakłóceń wywołanych, bezpośrednio lub pośrednio, przez subsydia zagraniczne, z myślą o zapewnieniu równych warunków działania. W rozporządzeniu określono zasady i procedury prowadzenia postępowań w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny oraz kompensowania takich zakłóceń. Zakłócenia takie mogą powstać w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej, a w szczególności w przypadku koncentracji i postępowań o udzielenie zamówienia (artykuł 1 ust. 1).

Nowe regulacje prawne umożliwiają Komisji Europejskiej badanie wkładów finansowych przyznawanych przez państwa spoza UE przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą w UE. Ponadto jak wskazuje się na stronach Komisji Europejskiej istnieje możliwość ewentualnego nakładania środków kompensacyjnych w przypadku wystąpienia skutków o charakterze zakłócających poprzez udzielenie takich subsydiów.

LALIGA twierdzi, że PSG otrzymało zagraniczne subsydia Kataru. Pozwoliło to temu klubowi poprawić swoją pozycję konkurencyjną, generując w ten sposób znaczne zakłócenia na kilku rynkach krajowych oraz rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

W skardze stwierdzono, że PSG pozyskuje zasoby na warunkach nierynkowych, które zakłócają kilka ściśle powiązanych rynków. Umożliwia to PSG wykorzystanie tych zagranicznych dotacji do podpisania kontraktów z najlepszymi zawodnikami i trenerami znacznie powyżej swojego potencjału w normalnej sytuacji rynkowej. Klub jest również w stanie zabezpieczyć dochody ze sponsoringu, które nie odpowiadają wartościom rynkowym. Umożliwia im to poprawę wyników sportowych, a także wpływa na powstanie zaburzeń na rynku transferowym. W ocenie LALIGA ta lepsza pozycja sportowa umożliwia PSG zwiększenie swojej pozycji konkurencyjnej na rynkach związanych z zawodami sportowymi (np. na rynkach praw do transmisji telewizyjnych lub na rynku sponsoringu), sztucznie zwiększając wartość klubu na tych rynkach.

r.pr. Wojciech Kiełbasiński

Źródła:

Strona LALIGA

Strona Komisji Europejskiej