Zakład bukmacherski jako sponsor a kwestia osób małoletnich

Logo zakładu bukmacherskiego na koszulkach sportowców od wielu lat nie dziwi już praktycznie nikogo. Pomimo tego, że uzależnienie od hazardu jest chorobą naszych czasów i polega na tym, że dana osoba nie może kontrolować swoich działań podporządkowując swoje życie pod zawieranie zakładów bukmacherskich, firmy hazardowe z uwagi na to, że ich zarobek bezpośrednio związany jest z rywalizacją sportową bardzo często stają się sponsorami sportowców lub drużyn sportowych.  

Wprowadzona w dniu 19 listopada 2009 roku ustawa o grach hazardowych (tzw. ustawa hazardowa) zajęła jednoznaczne stanowisko na temat kwestii uczestniczenia w przedmiotowych grach osób małoletnich. Zgodnie z przedmiotową ustawą w grach hazardowych mogą uczestniczyć tylko i wyłączenie osoby pełnoletnie. Dodatkowo ustawa ta zakreśliła wyraźne ramy dla firm bukmacherskich, jeśli chodzi o ich reklamowanie się. Art. 29b. ust. 1. w/wym. ustawy wskazuje, iż dozwolona jest reklama zakładów wzajemnych, pod warunkiem że nie jest ona kierowana do małoletnich osób, nie przedstawia osób małoletnich oraz nie odbywa się przy udziale małoletnich.

Tym samym do rozwiązania pozostał następujący problem. Co w sytuacji, gdy członkiem danej drużyny sportowej, sponsorowanej przez zakład bukmacherski, którego logo widoczne jest na koszulkach drużyny jest osoba małoletnia, a także co w sytuacji gdy w sklepie drużyny sportowej można nabyć koszulkę dla dziecka również z logo firmy bukmacherskiej. Klubu sportowe stanęły przed nie lada wyzwaniem, z jednej strony nie mogły łamać umów zawieranych ze swoim sponsorem, a z drugiej strony ciążyły na nich regulacje wskazane w ustawie hazardowej. Początkowo większość klubów sportowych informowała, iż logo znajdujące się na trykocie małoletniej osoby stanowi tylko próbę wiernego odzwierciedlenia koszulki pierwszej drużyny i w żadnym wypadku nie stanowi to promocji firmy, której logo zostało tam umieszone. Czy słusznie? Ustawa hazardowa wprost wskazuje, iż reklamowanie firmy bukmacherskiej „za pomocą małoletniego” jest zakazana. Działanie to z pewnością jest czynnością, która stoi na krawędzi prawa i bezprawia, a wszystko zależy od szeroko pojętej interpretacji

Z jednej strony można uznać, iż logo firmy bukmacherskiej na koszulce przeznaczonej dla osoby małoletniej jest po prostu informowaniem o tym, kto sponsoruje dany zespół piłkarski, a nie jest bezpośrednio reklamą sponsora. Z drugiej strony granica między tymi pojęcia w sposób wyraźny zaciera się i brak jest możliwości jednoznacznego stwierdzenia faktu czy dany klub sportowy łamie czy nie łamie regulacji ustawy hazardowej.

Należy przy tym zaznaczyć, iż kolejne lata pokazały, że kluby sportowe potrafią wypracować ze sowimi sponsorami tzw. bezpieczne rozwiązania. Standardem stało się to, że w sytuacji, gdy małoletni występuje w zespole drużyny sponsorowanej przez zakład bukmacherski rywalizuje on w koszulce bez logo sponsora, to samo dotyczy sklepów sportowych, które z ubrań przeznaczonych dla najmłodszych fanatyków również usuwają logo firm bukmacherskich. Powyższe jest bardzo dobrym rozwiązaniem, które nie pozwala klubom sportowym oraz zakładom bukmacherskim w przypisania im winy za łamanie regulacji zawartych w ustawie hazardowej.