Od teraz „PARALIMPIZM”.

Mało kto zapewne zwrócił uwagę, że od niedawna mówienie o ruchu „paraolimpijskim” uznać należy już za nieprawidłowe. Otóż w związku z podpisaniem przez Prezydenta ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1617) doszło do zastąpienia w polskim porządku prawnym pojęcia „paraolimpijski” określeniem „paralimpijski”. Dotyczy to regulacji ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz przepisów tych ustaw, w których w.w pojęcie dotąd się pojawiało. Chodzi o unormowania ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zmiany te stanowią konsekwencje dostosowania polskiego ustawodawstwa do wymogów ustanowionych przez Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC). Przypomnieć wypada, że właściwym jest wskazywanie właśnie na Igrzyska Paralimpijskie, Ruch Paralimpijski czy Sport Paralimpijski. Chodziło zatem o wprowadzenie w warunkach krajowych funkcjonującej w przestrzeni międzynarodowej terminologii. Stąd też prócz zastąpienia wyrazu „paraolimpijski” określeniem „paralimpijski”, w ustawie o sporcie w miejsce „Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego” pojawił się „Międzynarodowy Komitet Paralimpijski”, zaś zamiast „Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego” należy używać pojęcia „Polski Komitet Paralimpijski”.  Zmiana nazwy na Polski Komitet Paralimpijski została już zarejestrowana w dniu 6 lutego 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Przepisy ustawy nowelizującej wejdą w życie w dniu 31 sierpnia 2023 r.

r.pr. Michał Leciak