Match fixing

Obecny Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej reguluje zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, obowiązujące w PZPN, określa katalog kar i przewinień dyscyplinarnych, tryb postępowania oraz wskazuje organy właściwe do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych. Uwzględnia on zmiany wprowadzone Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN z dnia 23 lutego 2016 roku oraz Uchwałami Zarządu PZPN z dnia 7 grudnia 2018 roku, 12 lipca 2019 roku, 6 grudnia 2019 roku, 24 lipca 2020 roku i 6 października 2020 roku.

Art. 107 przedmiotowego Regulaminu odnośni się do pojęcia match fixingu. Czym jest match fixing? Jest to ustawianie spotkań, w części lub całości w efekcie naruszający przebieg, zasady gry, a przede wszystkim rezultat toczącego się pojedynku. Regulamin PZPN wskazuje, iż ten kto czyni przygotowania, usiłuje lub dopuszcza się nieuczciwego zachowania, mogącego mieć wpływ na przebieg zawodów piłkarskich lub zdarzenia będące przedmiotem zakładów bukmacherskich, podlega karze pieniężnej nie niższej niż 10.000 zł, karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną w wymiarze nie niższym niż 6 miesięcy, wykluczeniu z PZPN. 

Za wyżej opisane postępowanie danej osoby ( w szczególności mowa tu o zawodniku klubowym ) kluby piłkarskie podlegają: karze pieniężnej, dokonania weryfikacji zawodów jako walkower, anulowaniu wyniku rozegranego w nieuczciwy sposób meczu, zawieszeniu lub pozbawieniu licencji umożliwiającej grę w danych rozgrywkach, przeniesieniu zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, pozbawieniu tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu, wykluczeniu z PZPN. 

Regulamin Dyscyplinarny wskazuje również, iż uczestnictwo osób jemu podlegających w zakładach bukmacherskich, zawieranych w kraju lub zagranicą, odnoszących się do wszystkich meczów piłkarskich, rozgrywanych z udziałem drużyn krajowych w kraju i zagranicą wymierza się karę pieniężna od 1.000 zł, zawieszenie lub pozbawienie licencji, skreślenie z listy sędziów, delegatów lub obserwatorów, karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, wykluczenie z PZPN. To oznacza, że osoby związane z polską piłką nożną, w tym zawodnicy każdego szczebla rozgrywkowego, trenerzy, sędziowie, agenci piłkarscy i inni, nie mogą „obstawiać” żadnych meczów piłkarskich niezależnie od tego, że dokonywaliby zakładów na rozgrywki, w których nie biorą udziałów. 

Od listopada 2022 roku polską piłką wstrząsnęły kolejne doniesienia o prawdopodobnym match fixingu oraz niedozwolonych zakładów bukmacherskich. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż bywają spotkania piłkarskie ustawiane pod zakłady bukmacherskie. Polskie Związek Piłki Nożnej pieczołowicie pracuje nad tą sprawą ze wsparciem ministerstwa jednak do dnia dzisiejszego nie udało się potwierdzić tych doniesień, ani wskazać i ukarać osób, które stoją za nielegalnymi praktykami.