Szachtar Donieck i kluby rosyjskie nie otrzymają odszkodowania od FIFA

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) wydał decyzję w postępowaniu pomiędzy Szachtarem Donieck a Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej (FIFA). Ponadto wydano rozstrzygnięcie w sprawie pomiędzy rosyjskimi klubami (FC Zenit Saint Petersburg, FC Dynamo Moskwa, FC Sochi, PFC CSKA Moskwa, FC Krasnodar, FC Lokomotiv Moskwa, FC Rostov, FC Rubin Kazań) a FIFA.

Obie sprawy dotyczyły kwestii związanej z możliwością zmiany przynależności klubowej zawodników w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. Pierwotnie FIFA wskazała, że wszystkie umowy o pracę zagranicznych zawodników i trenerów z klubami zrzeszonymi w Ukraińskim Związku Piłki Nożnej zostaną uznane za automatycznie zawieszone do końca sezonu na Ukrainie (30 czerwca 2022 r.). Nie było konieczności podejmowania przez strony jakichkolwiek działań w tym zakresie. W przypadku zagranicznych zawodników i trenerów pracujących w rosyjskich klubach wskazano, że w razie gdy kluby zrzeszone w Rosyjskim Związku Piłki Nożnej nie osiągną wzajemnego porozumienia ze swoimi zagranicznymi zawodnikami i trenerami przed lub w dniu 10 marca 2022 roku i o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie to zagraniczni zawodnicy i trenerzy będą mieli prawo jednostronnie zawiesić swoje umowy o pracę z danymi klubami zrzeszonymi w rosyjskiej federacji do końca sezonu w Rosji (30 czerwca 2022 r.). Tacy zawodnicy mieli możliwość podpisania kontraktu z innym klubem.

W dniu 22 czerwca 2022 r. przedłużono zastosowanie tymczasowych regulacji do 30 czerwca 2023 r. W zakresie klubów ukraińskich zastąpiono automatyczne zawieszenie możliwością jednostronnego zawieszenia kontraktu przez zawodników lub trenerów. Warunkiem było to, że wzajemne porozumienie z klubem nie mogło zostać osiągnięte przed lub w dniu 30 czerwca 2022 r. W przypadku klubów rosyjskich przedłużono możliwość jednostronne zawieszenia umów, pod warunkiem, że wzajemne porozumienie z klubem nie mogło zostać osiągnięte przed lub w dniu 30 czerwca 2022 r.

Decyzja o przedłużeniu zastosowania tymczasowych regulacji była przedmiotem obu postępowań. Sprawy te były rozpatrywane przez różne składy. W obu przypadkach oddalono odwołania i potwierdzono prawidłowość decyzji FIFA. Stwierdzono, że podjęcie zaskarżonej decyzji była konsekwencją uzasadnionego celu, który istniał w świetle statutu FIFA. Ponadto przyjęte środki nie były rażąco nieproporcjonalne i pozostawały w zakresie swobody przyznanej FIFA przez prawo szwajcarskie.

Szczegółowe uzasadnienie decyzji nie zostało jeszcze opublikowane.

r.pr. Wojciech Kiełbasiński