Radca prawny reklamujący swoją kancelarię na plecach zawodnika MMA co na to kodeks etyki?

W dniu 28 października 2023 roku w płockiej Orlen Arenie odbyła się gala MMA czyli gala mieszanych sztuk walki zatytułowana Clout MMA 2. Co warte zaznaczenia na przedmiotowej gali występowali tzw. zawodnicy freakowi, czyli osoby, które nie są sportowcami, a swoją popularność zawdzięczają działalności na innych polach i obszarach. Spore poruszenie w świecie prawniczym wywołał fakt, iż jeden z zawodników na swoich plecach prezentował tatuaż z henny, który reklamował usługi świadczone przez jedną z kancelarii radców prawnych. Co prawda Kodeks Etyki Radcy Prawnego nie zakazuje osobom wykonywującym ten zawód reklamowania swoich usług natomiast istotnie takie reklamowanie ogranicza.

Zgodnie z art. 32. ust. 1 w/wym. Kodeksu radca prawny przy informowaniu o wykonywaniu swojej działalności nie może dopuścić się zachowania sprzecznego z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszać postanowień Kodeksu. Ponadto taka reklama nie może uchybiać godności zawodu, jak również nie można umieszczać reklamy w nieodpowiednich miejscach.

Art. 32 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego

1. Zakazane jest informowanie o wykonywaniu zawodu sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami oraz stanowiące naruszenie postanowień Kodeksu, w tym:

1) uchybiające godności zawodu;

2) naruszające tajemnicę zawodową;

3) niezgodne z rzeczywistością lub wprowadzające w błąd;

4) nierzeczowe, w tym zawierające treści lub odesłania niezwiązane z wykonywaniem zawodu;

5) ograniczające klientowi swobodę w podejmowaniu decyzji, w szczególności poprzez:

a) powoływanie się na wpływy lub znajomości,

b) wykorzystywanie łatwowierności lub przymusowego położenia,

c) nadużywanie zaufania,

d) wywieranie presji,

e) wywoływanie nieuzasadnionego oczekiwania, składanie niemożliwych do zrealizowania lub nierzetelnych obietnic lub gwarancji;

6) narzucające się, w szczególności naruszające sferę prywatności, natarczywe, w nieodpowiednim miejscu, mogące wywrzeć wpływ na decyzję o skorzystaniu z pomocy prawnej;

7) polegające na porównywaniu czynności zawodowych z czynnościami innych możliwych do identyfikacji osób lub podmiotów.

Powyższa sytuacja rodzi szereg pytań czy reklama kancelarii prawnej na plecach zawodnika MMA występującego na tzw. galach freakowych, odbiegających znacząco od poziomu kultury chociażby innych wydarzeń sportowych to aby na pewno odpowiednie miejsce.  Zawód radcy prawnego jest przede wszystkim zawodem zaufania publicznego tym samym osoba reklamująca się winna jest zachować w tej przestrzeni szczególne środki ostrożności. Z pewnością taki sposób reklamy może wzbudzać szereg kontrowersji, jednak ewentualną jego niezgodność z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego oceni zapewne właściwy organ dyscyplinarny. 

r.pr. Wojciech Kućmaja