Razem przeciwko przemocy w sporcie

Przemoc towarzyszy aktywności sportowej człowieka od jej początków. Wciąż jednak prowadzenie skutecznej polityki o charakterze prewencyjnym w tym zakresie należy określić jako niezadowalające. Być może z tego właśnie powodu Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Sprawiedliwości podjęły aktywną współpracę ukierunkowaną przede wszystkim na pomoc pokrzywdzonym przemocą w sporcie, a jednocześnie na zapobieganie jej. Celem podpisanego w dniu 28 lutego 2023 r. porozumienia między przedstawicielami obydwu resortów jest zwiększenie dostępności pomocy dla sportowców będących ofiarami przestępstw, świadków i ich bliskich oraz przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w obszarze sportu. W ramach wspólnego programu przewidziano warsztaty na rzecz psychologicznego wsparcia w sporcie, co stanowi krok resortu mający na celu pomoc pokrzywdzonym i zapobieganie przemocy w sporcie. Dodatkowo przewidziano materiały edukacyjne, zarówno dla uczestników warsztatów, jak i szkół oraz klubów sportowych. Zaplanowano też utworzenie całodobowej linii pomocy osobom pokrzywdzonym. Mogą z niej korzystać osoby szukające wsparcia psychologicznego, prawnego, materialnego, rehabilitacyjnego oraz medycznego. Wsparcie jest całkowicie bezpłatne, a infolinia dla pokrzywdzonych zapewnia anonimowość.

Warto wspomnieć, że jednocześnie Ministerstwo Sportu i Turystyki podjęło wspólną inicjatywę z Instytutem Sportu, Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz Fundacją Olimpijską na rzecz Uchodźców (ORF). Stanowi ona kolejny etap projektu na rzecz integracji oraz wsparcia psychologicznego w sporcie dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy, realizowanego od 2022 r. Prowadzone w tym zakresie w ostatnim czasie warsztaty objęły między innymi udzielanie pierwszej pomocy psychologicznej w sporcie. Biorą w nich udział psychologowie, nauczyciele, trenerzy, przedstawiciele Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, Instytutu Sportu – Polskiego Instytutu Badawczego oraz nauczyciele akademiccy. Agenda warsztatów została też poszerzona o ważną tematykę odnoszącą się do nadużyć seksualnych w sporcie.

r.pr. dr Michał Leciak

Żródło: https://www.gov.pl/web/sport/ministerstwo-sportu-i-turystyki-aktywnie-przeciwdziala-przemocy-w-sporcie